Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

WAT IS ONZE UITDAGING?

We streven naar een gemeente/gemeenschap waar onze inwoners zich zowel fysiek als sociaal veilig blijven voelen. Onze uitdaging is het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en de aanpak van overlast en criminaliteit. We willen gevoelens van onveiligheid verminderen. Wij geven dit samen met de gemeenschap en onze partners op het terrein van veiligheid vorm.

Er is nog een wereld te winnen tussen regels en handhaving, van prestatieafspraken tot mediation om er samen met partijen uit te komen. We realiseren ons dat we te maken hebben met verschillende belangen. Belangen van initiatiefnemers, van iemand die bedenkingen heeft bij een initiatief en onze gemeentelijke belangen. Daarbij geldt dat we als gemeente afwegingsruimte hebben, mits we zorgvuldig motiveren en onderbouwen.
Onze uitdaging is ons beleid bij te stellen als blijkt dat het beleid niet handhaafbaar is, of bij ontwikkelingen in de gemeenschap. Bij vergunningverlening voor grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over te behalen resultaten (Bijvoorbeeld het verminderen van milieudruk, duurzaamheidsvraagstukken of impact op de omgeving).

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid
6.2 Toezicht en handhaving

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -3.794 -4.086 -4.150 -4.173 -4.176 -4.192
Baten 216 296 185 151 151 151
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.578 -3.790 -3.965 -4.022 -4.025 -4.041
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Meer informatie

klik hier