Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering
Algemeen

In de notitie ‘Van Vakmanschap naar Meesterschap’ staat waar onze organisatie vandaan komt en waar we in algemene zin naartoe gaan. Speerpunten om de gestelde doelen te bereiken zijn o.a. het cultuurtraject en de herijking van planning en control. De notitie is een basis voor de ontwikkeling van Bedrijfsvoering. Daarbij werken we vanuit visie en passen we ons aan, aan de veranderingen in de omgeving. De omgeving verandert en is complex. De ontwikkeling van bedrijfsvoering is gericht op het leveren van aantoonbare toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde die aansluit bij het realiseren van de maatschappelijke waarde van de gemeente. Meesterschap in de taken van Bedrijfsvoering betekent dat we 

  • vanuit een kwalitatief hoog niveau aan vakmanschap onze dienstverlening leveren, 
  • de ontwikkelingen en mogelijkheden van de omgeving, in dialoog met de klant van buiten naar binnen brengen in de productontwikkeling 
  • onze dienstverlening op interactieve manier leveren vanuit de behoefte van de klant op een effectieve, efficiënte wijze. 

Wij streven ernaar dat we trots kunnen zijn op ons vak en dat onze klant onze toegevoegde waarde erkent. Werkplezier in combinatie met een gezonde ambitie leidt tot betere interne dienstverlening. En dat is de basis voor goede externe dienstverlening. Klantbeleving is daarbij onze inspiratiebron.

Om het gewenste meesterschap te kunnen tonen, worden de bedrijfsvoeringstaken grondig herijkt en opnieuw opgebouwd. Dat doen we op basis van de principes van operational excellence en customer intimacy. Vrij vertaald worden de taken nog meer meetbaar effectief en efficiënt ingericht. Daarbij wordt de toegevoegde waarde geduid. We ontwikkelen elkaar door te werken vanuit taakeenheden met gedeelde uitdagingen en verantwoordelijkheden. We organiseren de PDCA-cyclus binnen de eenheden. De cyclus is afgestemd op de interne en externe omgeving en voorzien van methodieken gericht op teamprestaties. Denk aan dag- of weekstarts, de evaluatie van afspraken en coaching. We letten op de ‘kracht van zacht’ door met respect en vertrouwen met elkaar om te gaan. Dat doen we in balans met de afspraken die de taakeenheden waar hebben te maken. We organiseren naast planning ook ruimte om te handelen. We organiseren gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing van taakeenheden. We ondersteunen dat door bijvoorbeeld vier-ogen-principes, buddy’s en ontwikkelruimte voorzien van denkkracht. Met het organiseren van denkkracht bedoelen wij het stimuleren van innovatie door goed samen na te denken over wat we doen en hoe het ook anders zou kunnen. Van oudsher schieten we namelijk te snel naar de doe-houding. Taakeenheden en teams leren van elkaar en worden daartoe uitgedaagd. Management is open aanspreekbaar op voorbeeldgedrag en -houding.

Om dit te bereiken werken we met een doordacht cultuurtraject. We werken aan middelen om het proces te ondersteunen, zoals handige applicaties als Pepperflow. We werken intensief aan interne en externe samenwerking gericht op toekomstbestendige verbindingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

IV. Verbeterde ICT planning & control cyclus

Terug naar navigatie - IV. Verbeterde ICT planning & control cyclus

Door eerder en vollediger inzicht in de planning van op de handen zijnde organisatie- en informatievoorzieningsveranderingen en verantwoording over ICT investeringen, gebruikmakend van centrale ICT budgetten en projectportfolio-management. 

Human Resource Management (HRM)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.

Terug naar navigatie - De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.

De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.

Zo gaan we dat doen

We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Terug naar navigatie - We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Zo gaan we dat doen

We leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling.

Terug naar navigatie - We leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling.

We leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling.

Zo gaan we dat doen

Informatievoorziening (IV)

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders
  • Referentiearchitectuur Horst aan de Maas
  • Programmaplan Zaakgericht werken
  • Projectportfolio IV Horst aan de Maas
  • Informatiebeleidsplan (wordt opgesteld in 2017)
  • Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer
  • Substitutie en preservatiestrategie

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De dienstverlening van Informatievoorziening aan de organisatie is up-to-date.

Terug naar navigatie - De dienstverlening van Informatievoorziening aan de organisatie is up-to-date.

Door maximale bereikbaarheid, transparante processen en een goede planning houden we de dienstverlening up-to-date.

Zo gaan we dat doen

De planning- & control-cyclus voor Informatievoorziening wordt verbeterd.

Terug naar navigatie - De planning- & control-cyclus voor Informatievoorziening wordt verbeterd.

Door eerder en vollediger inzicht in de planning van op de handen zijnde organisatie- en informatievoorzieningsveranderingen en verantwoording over ICT investeringen, gebruikmakend van centrale ICT budgetten en projectportfolio-management. 

Zo gaan we dat doen

We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Terug naar navigatie - We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.

Dit doen we door juiste inzet van functionaliteiten, applicaties en ICT-infrastructuur om daarmee tijdige en juiste informatie en gegevens te verkrijgen.

Zo gaan we dat doen

We organiseren centrale sturing op de inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening.

Terug naar navigatie - We organiseren centrale sturing op de inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening.

In een steeds complexer wordende geïntegreerde architectuur wordt informatiebeleid en - planning, en de uitvoering verder onder centrale regie gebracht. 

Zo gaan we dat doen

We waarborgen de duurzame toegankelijkheid van de archieven.

Terug naar navigatie - We waarborgen de duurzame toegankelijkheid van de archieven.

De archieven van de gemeente ondersteunen niet alleen de bedrijfsvoering, ze hebben ook een wettelijke cultuurhistorische functie. Om deze functies uit te voeren worden maatregelen genomen die de duurzame toegankelijkheid van de digitale én analoge archieven garanderen.

Zo gaan we dat doen

Kabinet (KAB)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Door inzet van subsidiecoördinatie wordt geld verdiend en bespaard binnen projecten en verdient de externe inhuur zichzelf terug

Terug naar navigatie - Door inzet van subsidiecoördinatie wordt geld verdiend en bespaard binnen projecten en verdient de externe inhuur zichzelf terug

Door inzet van subsidiecoördinatie wordt geld verdiend en bespaard binnen projecten en verdient de externe inhuur zichzelf terug

Zo gaan we dat doen

Er is een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.

Terug naar navigatie - Er is een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.

Er is een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.

Zo gaan we dat doen

We geven het duiden van juridische risico's en gevolgen van projecten of voorstellen een duidelijke plek binnen het besluitvormingsproces.

Terug naar navigatie - We geven het duiden van juridische risico's en gevolgen van projecten of voorstellen een duidelijke plek binnen het besluitvormingsproces.

We geven het duiden van juridische risico's en gevolgen van projecten of voorstellen een duidelijke plek binnen het besluitvormingsproces.

Zo gaan we dat doen

We verbeteren de juridische kwaliteit van producten en diensten.

Terug naar navigatie - We verbeteren de juridische kwaliteit van producten en diensten.

We verbeteren de juridische kwaliteit van producten en diensten.

Zo gaan we dat doen