H. Ombuigingen

Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

Terug naar navigatie - Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen

1. Totaal ombuigingen

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 2025
Openstaande ombuigingen na 2e bijstelling 230 1.170 1.27 1.722 2.222

2. Gerealiseerde ombuigingen
Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is in de jaarrekening daadwerkelijk gerealiseerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

Omschrijving ombuiging 2021 2022 2023 2024 2025
Taakstelling accommodatiebeleid 30        
Taakstelling organisatie/ gemeenschappelijke regelingen 200        
Totaal ombuigingen gerealiseerd in jaarrekening 2021 230        

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Taakstelling accommodatiebeleid
Er zijn minder uitgaven geweest op het jaarlijkse budget van de accommodaties. Dit voordeel wordt ingezet zodat deze ombuiging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Taakstelling organisatie/gemeenschappelijke regelingen
Door inzet van incidentele budgetten kan de ombuiging voor 2021 als gerealiseerd worden beschouwd

3.    Ombuigingen niet te realiseren
Er zijn in de jaarrekening geen ombuigingen opgenomen die als niet gerealiseerd moeten worden beschouwd.

4.    Totaal openstaande ombuiging na jaarrekening 2021

Omschrijving ombuiging 2021 2022 2023 2024 2025
Openstaande ombuigingen na 2e bijstelling 2021 230 1.170 1.207 1.722 2.222
Gerealiseerde ombuigingen in jaarrekening 2021 -230 0 0 0 0
Niet gerealiseerde ombuiging in jaarrekening 2021 0 0 0 0 0
Nog te realiseren ombuigingen na jaarrekening 2021 0 1.170 1.207 1.722 2.222

5. Totaal overzicht verloop ombuigingen in 2021
Na de jaarrekening 2020 zijn er in diverse P&C documenten nieuwe ombuigingen toegevoegd. Het totaal overzicht van de ombuigingen in 2021 zie er als volgt uit;

Omschrijving ombuiging 2021 2022 2023 2024 2025
Ombuigingen na jaarrekening 2020 1.827 2.106 2.119 2.069 2.569
Nieuwe ombuigingen begroting 2021 1.355 2.226 2.219 2.638 2.522
Amendement bij begroting 2021 162 -362 -205 -79 -79
Begroting 2021 coronaeffecten 116 1.345 1.899 2.099 1.849
Aanvullende ombuiging bij 1e bijstelling (accommodatiebeleid) 30        
Aanvullende ombuiging begroting 2022 (beperking zorgkosten)     250 250 250
Nog te realiseren ombuigingen na jaarrekening 2021 3.490 5.315 6.282 6.977 7.111

Onderstaand overzicht geeft het totaal van de ombuigingen in 2021 weer die gerealiseerd of niet gerealiseerd zijn in de verschillende P&C documenten.

P&C document van de ombuiging 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal te realiseren ombuigingen 3.490 5.314 6.282 6.977 7.111
Gerealiseerde ombuigingen in de eerste bijstelling 2021 -1947 -888 -1407 -1.336 -1.220
Gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2022 -14 -2.035 -2.791 -2.885 -2.880
Gerealiseerde ombuigingen in de tweede bijstelling 2021 -730 0 0 0 0
Gerealiseerde ombuigingen in de jaarrekening 2021 -230 0 0 0 0
Totaal gerealiseerde ombuigingen -2.921 -2.923 -4.198 -4.221 -4.100
Niet gerealiseerde ombuigingen in de eerste bijstelling 2021 -569 -141 -9 -109 -109
Niet gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2022 -580  -168  -25  -30 
Niet gerealiseerde ombuigingen in de tweede bijstelling 2021 -500  -700  -900  -650 
Niet gerealiseerde ombuigingen in de jaarrekening 2021 0
Totaal niet gerealiseerde ombuigingen  -569 -1.221 -877 -1.034 -789
Stand ombuigingen na jaarrekening 2021 0 1.170 1.207 1.722 2.222

In 2021 is 84% van de ombuigingen gerealiseerd. 16% is niet gerealiseerd.

Ombuigingen 2021 %
Totaal te realiseren ombuigingen 3.490 100%
Totaal gerealiseerde ombuigingen 2.921 84%
Totaal niet gerealiseerde ombuigingen 569 16%

Ombuigingen

Ombuigingen