Overzicht restantkredieten met toelichting

OVERZICHT RESTANTKREDIETEN   Begroting t/m 2021 Werkelijk t/m 2021 Restant ultimo 2021 Afsluiten    
Vast Actief Ten laste van Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Ja/Nee Vrijval Toelichting
VA.1095     Woningen garantie regeling exploitatie kapitaallasten t.l.v. Afhang II 2.250.000 -2.250.000 172.500 -172.500 2.077.500 -2.077.500 Nee   Project loopt nog door.
VA.1111     Uitgestelde betaling GGD Investments exploitatie kapitaallasten 1.600.000 0 1.577.841 -727.841 22.159 727.841 Nee   In verband met nog te betalen bedrag door GGD investments van 850.000,- blijft volledige VA.1111 beschikbaar. 
VA.1148     Project aanpassingen gemeentehuis exploitatie kapitaallasten
afschrijving gedeelte tlv reserve kapitaallasten
2.775.000 -195.000 2.711.236 -191.930 63.764 -3.070 Nee   Er loopt nog een onderdeel van dit project door in 2022, wat specifiek bedoeld is voor tijdelijke huisvesting verbouwing gemeentehuis. 
VA.1190     Investering openbare verlichting 2021 exploitatie kapitaallasten 145.798 0 127.951 0 17.847 0 Nee   Materialen waren niet leverbaar, waardoor het project in 2021 nog niet afgerond is.
VA.1201     Fietsverbinding America-station Horst-Sevenum exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
1.550.000 -1.087.400 388.363 -312.400 1.161.637 -775.000 Nee   Project loopt nog en wordt medio 2022 afgerond.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1214     Rioleringsmaatregelen 2020 A5 vrijverval exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 300.000 0 300.000 0 0 0 Ja   Project is afgerond.
VA.1215     Rioleringsmaatregelen 2020 A5 bovengronds afkoppelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 50.000 0 25.545 0 24.455 0 Nee   Project wordt in eerste kwartaal 2022 uitgevoerd. Vertraging o.a. door Corona en ontbreken projectleiders bij team Openbare Werken.
VA.1217     Rioleringsmaatregelen 2020 B1 verbeteringsmaatregelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 837.071 0 837.071 0 0 0 Ja   Project is afgerond.
VA.1219     Rioleringsmaatregelen 2021 A5 vrijverval exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 300.000 0 105.652 0 194.348 0 Nee   Project wordt in eerste halfjaar 2022 uitgevoerd. Vertraging o.a. door Corona en ontbreken projectleiders bij team Openbare Werken.
VA.1220     Rioleringsmaatregelen 2021 A5 bovengronds afkoppelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 50.000 0 0 0 50.000 0 Nee   Project wordt in eerste kwartaal 2022 uitgevoerd. Vertraging o.a. door Corona en ontbreken projectleiders bij team Openbare Werken.
VA.1237     Gronden Niet In Exploitatie exploitatie kapitaallasten 1.885.406 -978.687 3.482.209 -1.272.614 -1.596.803 293.927 Nee   Betreft gronden die vanwege wijziging in het BBV niet langer als "Gronden Niet in Exploitatie" onder de Voorraden mogen vallen, maar onder de Materiële Vaste Activa.
Enkele strategische aankopen zijn geactiveerd en enkele reeds eerder aangekochte percelen zijn ingebracht in diverse grondexploitaties.
Wordt ook in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1246     Aankoop woningen huisvesting statushouders exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
0 0 0 0 0 0 Ja   De(kapitaal-)lasten van deze investeringen zijn omgezet naar een exploitatiebudget.
VA.1249     Revitalisering 't Gasthoes exploitatie kapitaallasten
deel afschrijving tlv reserve kapitaallasten
12.201.630 -2.533.106 12.370.816 -5.013.720 -169.186 2.480.614 Nee   Pand is opgeleverd. Administratieve afronding moet nog plaatsvinden.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1251     Bermen/sloten buitengebied 2021 exploitatie kapitaallasten 50.000 0 50.000 0 0 0 Ja   Project is afgerond.
VA.1252     WMO individuele voorzieningen 2021 exploitatie kapitaallasten 450.000 0 112.729 0 337.271 0 Ja 337.271 Dit krediet kan worden afgesloten; voor 2022 en verdere jaren is er nieuw krediet beschikbaar.
VA.1258     Rioleringsmaatregelen B1 Groote Molenbeek exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 1.760.000 -60.000 977.001 -7.503 782.999 -52.497 Nee   Project loopt nog door in 2022 (planvoorbereiding) en 2023 (uitvoering).
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1264     Nieuwbouw basisschool Tienray-Swolgen exploitatie kapitaallasten 3.450.000 0 3.440.557 -6.574 9.443 6.574 Ja 16.017 Project is afgerond.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1265     Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum exploitatie kapitaallasten
deel afschrijving tlv reserve kapitaallasten
7.400.000 -5.008.000 943.736 -655.000 6.456.264 -4.353.000 Nee   Project loopt nog.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1266     Herinrichting parkeerterrein Kerkeveld exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
267.000 -190.000 166.203 -190.000 100.797 0 Ja 100.797 Project is uitgevoerd. Efficiënt ingekocht.
VA.1267     Renovatie dak Smetenhof exploitatie kapitaallasten 250.000 0 169.178 0 80.822 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1269     Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
3.000.000 -2.207.492 3.005.781 -2.213.272 -5.781 5.780 Ja   Project is afgerond.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1271     Leefbaarheidsprojecten wijk Norbertus exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
216.000 0 140.288 -24.294 75.712 24.294 Nee   Hier ligt een overeenkomst onder met de Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus (SGN), wanneer de middelen op 1-1-2024 niet besteed zijn dan vallen ze terug naar de algemene middelen.
VA.1274     Aanleg parkeerplaatsen Broekhuizen exploitatie kapitaallasten 383.000 -65.000 383.034 0 -34 -65.000 Nee   De gereserveerde baten zijn nog niet ontvangen. Het project wordt daarom nog niet afgerond.
VA.1281     Frisse scholen fase 2 exploitatie kapitaallasten 719.622 0 363.269 0 356.353 0 Nee   Loopt af in 2022.
VA.1282     Gebied Kasteelpark Ter Horst werkkrediet exploitatie kapitaallasten 100.000 0 55.023 0 44.977 0 Nee   Nieuwe gebiedsvisie ontwikkelen.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1283     Peelloop exploitatie kapitaallasten 1.286.281 -1.286.281 193.481 -126.439 1.092.800 -1.159.842 Nee   Project wordt in de loop van 2022 uitgevoerd en begin 2023 afgerond.
VA.1286     Centrumvisie Greune Droad exploitatie kapitaallasten 285.000 -35.000 173.448 -35.000 111.552 0 Nee   Project loopt nog minimaal twee jaar door.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1287     Hypothecaire geldlening Reindonk exploitatie kapitaallasten 25.000 -12.500 25.000 -12.500 0 0 Nee   Aflossing wordt jaarlijks geboekt ten gunste van krediet.
VA.1289     Voorbereidingskrediet binnensport exploitatie kapitaallasten 92.195 0 55.781 -4.335 36.414 4.335 Nee   Project loopt nog.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1294     Vervanging werkplek- en vergadermeubilair exploitatie kapitaallasten 454.500 0 118.883 0 335.617 0 Nee   Dit betreft het budget voor vervanging vergadertafels/stoelen en voor verstelbare bureaus in verband met flexplekken. 
VA.1296     MIP 't Brugeind: renovatie klimaatregeling/duurzaamheid exploitatie kapitaallasten 33.541 0 29.018 -2.434 4.523 2.434 Ja 6.957 Project is afgerond.
VA.1297     MIP Kruisweide: duurzaamheid beglazing+installatie exploitatie kapitaallasten 161.511 0 173.166 -17.373 -11.655 17.373 Ja 5.718 Project is afgerond.
VA.1298     MIP BMV Broekhuizenvorst: warmtepomp exploitatie kapitaallasten 119.305 0 0 0 119.305 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1299     MIP Kindcentrum Sevenum: renovatie verwarming/ventilatie exploitatie kapitaallasten 49.194 0 0 0 49.194 0 Nee   Project loopt nog; heeft relatie met IHP.
VA.1300     MIP Torrekoel: renovatie verwarming+ventilatiesysteem exploitatie kapitaallasten 279.510 0 25.667 -2.997 253.843 2.997 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1301     MIP Uitrollen energiemonitoring exploitatie kapitaallasten 133.100 0 141.727 0 -8.627 0 Ja -8.627 Project is afgerond.
VA.1302     MIP Smetenhof: renovatie verwarming+ventilatiesysteem exploitatie kapitaallasten 101.369 0 11.787 -1.692 89.582 1.692 Nee   Project loopt nog.
VA.1303     MIP Zonnehof: duurzaamheid maatregelen algemeen exploitatie kapitaallasten 23.973 0 0 0 23.973 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1304     MIP Brandweerkazerne: duurzaamheidsmaatregelen exploitatie kapitaallasten 59.244 0 12.561 0 46.683 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1305     MIP Oude Raadhuis Horst: warmtepomp exploitatie kapitaallasten 100.635 0 4.622 0 96.013 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1306     MIP Gemeentehuis: WTW-unit A/regeltechniek B exploitatie kapitaallasten 359.744 0 362.436 0 -2.692 0 Ja -2.692 Project is afgerond.
VA.1307     MIP Project Brandveiligheid exploitatie kapitaallasten 357.350 0 374.950 -25.433 -17.600 25.433 Ja 7.833 Project is afgerond.
VA.1308     MIP Merthal Horst: vervanging regeltechniek exploitatie kapitaallasten 360.000 0 342.466 0 17.534 0 Nee   Project in afrondende fase. Zal in 2022 afgesloten worden.
VA.1309     MIP Vervangingsinvesteringen Buitensport exploitatie kapitaallasten 604.570 0 244.285 -33.041 360.285 33.041 Nee   Project loopt nog.
VA.1311     MIP Hockeyclub Horst: kunstgras renovatie toplaag exploitatie kapitaallasten 238.515 0 181.920 -24.495 56.595 24.495 Nee   Project in afrondende fase. Zal in 2022 afgesloten worden.
VA.1312     MIP Tennisclub Horst: velden renovatie toplaag exploitatie kapitaallasten 143.109 0 0 0 143.109 0 Nee   Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
VA.1314     MIP Heesbergen Kronenberg: renovatie hoofdveld exploitatie kapitaallasten 23.852 0 5.397 -755 18.455 755 Nee   Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
VA.1315     MIP SV Melderslo: renovatie bijveld voetbal exploitatie kapitaallasten 19.379 0 0 0 19.379 0 Nee   Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
VA.1316     MIP Den Haspel Grubbenvorst: renovatie trainingsveld exploitatie kapitaallasten 16.398 0 1.412 -198 14.986 198 Nee   Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
VA.1318     MIP Heesbergen Kronenberg: renovatie bijveld exploitatie kapitaallasten 19.379 0 0 0 19.379 0 Nee   Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
VA.1319     Achtergestelde geldlening omroep HadM exploitatie kapitaallasten 75.000 -20.000 75.000 -10.000 0 -10.000 Nee   Aflossing wordt jaarlijks geboekt ten gunste van krediet.
VA.1325     Leefbaarheid Horsterweg - Venloseweg exploitatie kapitaallasten 2.026.471 -2.026.471 974.707 -402.647 1.051.764 -1.623.824 Nee   Lopend project. Deze is budgettiair neutraal door bijdrage Ontwikkelbedrijf. 
VA.1326     Klimaatmaatregelen 2020 A5 exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 500.000 0 0 0 500.000 0 Nee   Loopt nog in 2022.
VA.1327     Rehabilitatie / reconstructie wegen 2020 exploitatie kapitaallasten 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 Ja   Project is afgerond.
VA.1328     Herinrichting openbare ruimte 2020 Gasthoes B1 exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 757.000 0 757.000 0 0 0 Ja   Project is afgerond.
VA.1329     Optimaliseren sporthal de Kruisweide exploitatie kapitaallasten 520.300 -73.775 529.450 -89.241 -9.150 15.466 Ja 6.316 Project is afgerond.
VA.1330     Consolidatie kasteelruïne exploitatie kapitaallasten 150.000 0 136.484 0 13.516 0 Nee   Stichting Huys ter Horst moet financiële onderbouwing van consolidatie nog aanleveren. Afhankelijk hiervan wordt beoordeeld of zij recht hebben op het resterende bedrag. Waarschijnlijk vindt de afhandeling plaats in 2022.
VA.1331     Perceel grond Sevenum: sectie S nr. 215 exploitatie kapitaallasten 899.180 0 901.931 0 -2.751 0 Ja -2.751 Aankoop is afgerond.
VA.1332     Verbouwing gemeentehuis politiepost exploitatie kapitaallasten 477.000 -77.000 504.171 -76.983 -27.171 -17 Ja -27.188 Project kan afgeloten worden. Aanvullende kosten vanwege latere wijziging verplaatsing fractieruimten.
VA.1333     IHP Sevenum voorbereidingskrediet exploitatie kapitaallasten 100.000 0 0 0 100.000 0 Nee   Loopt door in 2022.
VA.1334     IHP Weisterbeek voorbereidingskrediet exploitatie kapitaallasten 100.000 0 55.942 0 44.058 0 Nee   Loopt door in 2022.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1335     Aankoop deel Synthese pand Bemmelstraat exploitatie kapitaallasten 215.000 0 210.000 0 5.000 0 Ja 5.000 Aankoop is afgerond.
VA.1336     Strategische aankoop exploitatie kapitaallasten 335.000 0 335.000 0 0 0 Ja   Aankoop is afgerond.
VA.1337     Strategische aankoop exploitatie kapitaallasten 175.000 0 175.000 0 0 0 Ja   Aankoop is afgerond.
VA.1338     Verdiepingsslag stresstest light exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 100.000 0 92.459 0 7.541 0 Ja 7.541 Project is afgerond.
VA.1341     Verbouw sporthal de Berkel exploitatie kapitaallasten 948.498 -131.498 33.269 -4.479 915.229 -127.019 Nee   Project loopt nog.
VA.1342     Verbouw zwembad de Berkel exploitatie kapitaallasten 2.063.439 -278.888 258.362 -23.018 1.805.077 -255.870 Nee   Project loopt nog.
VA.1343     Nieuwbouw sporthal Meterik exploitatie kapitaallasten 7.823.000 -1.085.000 213.819 -26.440 7.609.181 -1.058.560 Nee   Project loopt nog.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1344     Kunstgrasveld Meterik exploitatie kapitaallasten 363.000 -50.000 0 0 363.000 -50.000 Nee   Project loopt nog.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1345     Huisvesting Openbare werken exploitatie kapitaallasten 1.850.000 0 49.628 0 1.800.372 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1346     Grond Sevenum G1287,3129,3179,3344 + gedeelte G4415 exploitatie kapitaallasten 836.395 0 857.780 0 -21.385 0 Nee   Grond is aangekocht.
VA.1347     Afval: inzamelmiddelen 2021 dekking uit voorziening vervangingsinvesteringen afval 148.170 -148.170 97.561 -97.561 50.609 -50.609 Ja   Kosten aanschaf inzamelmiddelen worden jaarlijks gedekt door V.1.04.02 Voorziening vervangingsinvesteringen afval.
VA.1348     Aanpassingen Kloosterhof exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
163.000 -105.000 164.364 -40.000 -1.364 -65.000 Nee   Laatste fase project in maart 2022.
VA.1349     Rehabilitatie / reconstructie wegen 2021 exploitatie kapitaallasten 1.000.000 0 112.166 0 887.834 0 Nee   De voorbereiding van betreffende projecten heeft langer geduurd, mede door corona, waardoor de uitvoering pas 2022 plaatsvindt. 
VA.1350     Klimaatmaatregelen 2021 A5 exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 500.000 0 0 0 500.000 0 Nee   Loopt nog in 2022.
VA.1351     Rioleringsmaatregelen 2021 B1 Verbeteringsmaatregelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 1.690.071 0 192.229 0 1.497.842 0 Nee   Budget is bedoeld voor een aantal grote projecten die voortvloeien uit een verdiepingsslag met betrekking tot het klimaat.
VA.1352     Frisse scholen fase 3 exploitatie kapitaallasten 635.903 0 0 0 635.903 0 Nee   Loopt door in 2022.
VA.1353     Recreatieve verbinding Meterik-Horst exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
88.750 0 64.498 -49.190 24.252 49.190 Nee   Project wordt uitgevoerd in 2022.
VA.1354     Overname inventaris de Wingerd Sevenum exploitatie kapitaallasten 177.000 0 177.000 0 0 0 Ja   Is gerealiseerd in 2021.
VA.1355     Verbouw gemeentehuis 2022 exploitatie kapitaallasten 5.830.903 0 5.667 -695 5.825.236 695 Nee   Project loopt nog.
VA.1356     Appartementen gemeentehuis 2022 exploitatie kapitaallasten 2.089.181 0 0 0 2.089.181 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1357     Verbouw basisschool Kroevert Kronenberg exploitatie kapitaallasten 304.740 0 243.792 0 60.948 0 Nee   Wordt afgerond in 2022.
VA.1377     MIP 2021 Gymzaal Kronenberg exploitatie kapitaallasten 18.173 -1.726 2.288 -154 15.885 -1.572 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1378     MIP 2021 't Haeren Grubbenvorst exploitatie kapitaallasten 141.867 0 0 0 141.867 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1379     MIP 2021 Smetenhof Lottum exploitatie kapitaallasten 142.803 -6.512 0 0 142.803 -6.512 Nee   Project loopt nog.
VA.1380     MIP 2021 Merthal Horst exploitatie kapitaallasten 172.558 -9.704 0 0 172.558 -9.704 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1381     MIP 2021 Gemeenschapshuis Torrekoel Kronenberg exploitatie kapitaallasten 43.268 0 0 0 43.268 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1382     MIP 2021 Openbare Werken Horst exploitatie kapitaallasten 173.113 0 0 0 173.113 0 Nee   Project komt in 2022 in uitvoering.
VA.1383     MIP 2021 Gemeentehuis Horst exploitatie kapitaallasten 168.842 0 190.841 0 -21.999 0 Ja -21.999 Project kan afgeloten worden. Overschrijding vanwege tegenvallers bij uitvoering.
VA.1384     MIP 2021 Sportpark 't Spansel Sevenum: kunstgras toplaag exploitatie kapitaallasten 339.139 -64.436 270.113 -36.369 69.026 -28.067 Nee   Project in afrondende fase. Zal in 2022 afgesloten worden.
VA.1385     MIP 2021 Sportpark Ter Horst: kunstgras toplaag exploitatie kapitaallasten 684.444 -130.044 439.338 -59.155 245.106 -70.889 Nee   Project in afrondende fase. Zal in 2022 afgesloten worden.
VA.1395     Aanleg woonwagenstandplaatsen 2022 exploitatie kapitaallasten 275.000 0 1.343 0 273.657 0 Nee   Het project is eind 2021 van start gegaan en loopt door in 2022.
VA.1397     Grond Krouwelstraat Sevenum sectie S nr.666+214 exploitatie kapitaallasten 576.835 0 576.835 0 0 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1399     Pand Vlasvenstraat Melderslo exploitatie kapitaallasten 425.000 -425.000 476.675 -551.738 -51.675 126.738 Nee   Project loopt nog.
VA.1400     Grond Herstraat 71 Horst sectie D nr. 5469 exploitatie kapitaallasten 299.250 0 299.250 0 0 0 Ja   Pand is aangekocht.
VA.1401     Pand voormalig ING-gebouw Herstraat 71 Horst exploitatie kapitaallasten 350.750 0 361.803 0 -11.053 0 Ja -11.053 Pand is aangekocht.
VA.1402     Grond Venrayseweg 20 Horst sectie B nr.8325 exploitatie kapitaallasten 500.000 0 503.002 0 -3.002 0 Ja -3.002 Pand is aangekocht.
VA.1404     Jacob Merlostraat 11-11c sectie D nr.5627+5229+5444 exploitatie kapitaallasten 784.350 0 784.350 0 0 0 Ja   Pand is aangekocht.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1405     Beej Mooren Naeve Jacob Merlostraat 11-11c Horst exploitatie kapitaallasten 115.650 0 121.939 0 -6.289 0 Ja -6.289 Pand is aangekocht.
Wordt in de Projectenrapportage toegelicht.
VA.1406     Perceel grond Sevenum: sectie G nr. 4284 exploitatie kapitaallasten 19.250 0 0 0 19.250 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1407     Perceel grond Sevenum: sectie G nr. 4285 exploitatie kapitaallasten 42.000 0 0 0 42.000 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1408     Grond Bemmelstraat Horst sectie M nr. 2810 exploitatie kapitaallasten 205.625 0 205.625 0 0 0 Nee   Project loopt nog.
VA.1418     Visvijver Broekhuizen - bodem waterdicht exploitatie kapitaallasten 165.000 0 0 -165.000 165.000 165.000 Nee   Project loopt nog.
VA.9166     Maatschappelijk kapitaal NV Klavertje 4 exploitatie kapitaallasten 50.000 0 25.000 0 25.000 0 Nee   Volstortverplichting aandelenkapitaal blijft bestaan.
VA.9573     VROM starterslening exploitatie kapitaallasten
rente tlv algemene reserve bouwgrondexploitatie
2.276.281 0 2.306.761 0 -30.480 0 Nee   Startersleningen waarvoor een bedrag gestort is bij het SVN. Dit betreft een revolvererend fonds.
  Totaalbedrag 89.248.380 -20.541.690 49.166.432 -12.707.011 40.081.948 -7.834.679